ALV 2017

LOGODanceactionkleinAlg. Ledenverg. 2017

 Beste leden en ouders,                                                                                    

Elk jaar houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, dit jaar is deze verzet naar september .

De vergadering staat dit jaar gepland op:

Donderdag 14 september om 20:00 uur in het Peelhonk

De Algemene Leden Vergadering is niet zomaar een verplichte vergadering die volgens de wet gehouden moet worden.

In de Algemene Leden Vergadering bepalen wij samen de koers van de vereniging.

Wat houdt de Algemene Ledenvergadering in?

De algemene ledenvergadering wordt door de bestuursleden voorbereid. Na een terugblik op het afgelopen jaar en een financieel overzicht wordt de koers voor het komende jaar besproken. Ook de begroting en een beknopt overzicht van de activiteiten van het komende jaar zullen aan de orde komen.

Als er bestuurswissels zijn, zal hierover gezamenlijk gestemd worden.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de leden, maar ook door het bestuur.

Jullie als leden en ouders van minderjarige leden kunnen ideeën en/of wensen inbrengen door dit ruim vóór de vergadering in te dienen bij het bestuur.

Elk idee en elke wens wordt in de Algemene Leden Vergadering kort benoemd onder het kopje “Ingekomen stukken” en zullen later in de bestuursvergaderingen besproken worden. Uiteraard wordt de aanbrenger op de hoogte gehouden.

Aan het einde van de vergadering is er ruimte voor het stellen van algemene vragen.

De Algemene Leden Vergadering begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. Het is dus niet zo dat u midden in de nacht thuis komt.

Wij stellen uw komst en inspraak zeer op prijs.

Ellen van Beek – van der Zee

Secretaris